Harmonie de Volharding (Aalst)

Extra informatie

Volg ons op:

......................................

Word lid!

Neem contact op met Cecile Habraken of Peter ten Brinke.

Cecile Habraken
Hooghbeemd 11
5581 WS Waalre
tel: 040-2222342
E-mail

Peter ten Brinke
E-mail

......................................

Lidmaatschap

Harmonie de Volharding is altijd op zoek naar nieuwe leden die in orkest- en verenigingsverband muziek willen maken. Om gezamenlijk onze muzikale ambities te vervullen. Zowel voor beginnende als ervaren muzikanten biedt Harmonie de Volharding tal van mogelijkheden. Muzikanten kunnen in drie orkesten instromen, afhankelijk van het muzikale niveau, waarbij leeftijd geen rol speelt.

Wij zijn zeer dringend op zoek naar:
trompettisten, bas-tubaïst en slagwerkers.

Beginnende muzikanten en les nemen

Helaas heeft Harmonie de Volharding op dit moment geen mogelijkheden om muzieklessen voor beginnende muzikanten aan te bieden. Hiervoor moeten wij u doorverwijzen naar de gediplomeerde docenten van de muziekschool Aalst-Waalre. Hier kunnen verschillende diploma’s behaald worden: A, B, C of D (het hoogste). Gemiddeld wordt het eerste diploma na twee jaar gehaald.
Geen idee welk instrument u zou willen bespelen? Kom gerust bij ons langs op een repetitie om alle instrumenten te bekijken en eventueel te proberen. Wel graag even van te voren melden. Ook organiseren wij via de basisscholen in Aalst-Waalre regelmatig programma's om kennis te maken met de wereld van de Harmonie en instrumenten in een harmonie.

Voor meer informatie over de muziekschool Aalst-Waalre en de docenten kun je de website van de muziekschool raadplegen. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met ons voor advies en hulp.

Na een half jaar muziekles (hobo en fluit 1 jaar) kunnen de beginnende muzikanten instromen in ons "instaporkest" om in orkestverband gezamenlijk muziek te leren maken.

Financiële ondersteuning muziekles - Jeugdfonds Cultuur Brabant

Helaas is muziekles niet goedkoop. Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen kan via de Gemeente Waalre financiële ondersteuning verkregen worden uit het Jeugdfonds Cultuur Brabant. Voor meer informatie:
Gemeente Waalre Cultuur- en sportbijdrage kinderen.
Jeugdfonds Cultuur Brabant.
U kunt ook contact opnemen met ons voor meer info.

Gevorderde muzikanten

Voor gevorderde muzikanten die willen toetreden tot de vereniging geldt een wederzijdse proefperiode van 6 weken. Afhankelijk van het aanvangsniveau wordt de muzikant binnen één van de orkesten geplaatst. Na 6 weken vindt een evaluatie plaats met de muzikant, de dirigent en het bestuur, waarna al dan niet de definitieve toetreding plaatsvindt.

Een instrument (huren)

Indien voorradig stellen wij een instrument ter beschikking voor iedere muzikant die zich als lid van de vereniging aanmeldt, dus eigen aanschaf is niet nodig.

Tevens is het mogelijk een instrument te huren indien muzikant voornemens is lid te worden van onze vereniging en een aantal proeflessen wil volgen bij één van de docenten van de muziekschool Aalst-Waalre.

De huurprijs bedraagt € 10,00 per week waarbij het instrument maximaal 4 weken in bruikleen genomen mag worden. Als de muzikant besluit lid te worden van De Volharding, wordt de betaalde huur in mindering gebracht op de te betalen contributie. Als de muzikant besluit de muzieklessen niet te vervolgen en dus ook geen lid te worden van onze vereniging, wordt de huurprijs in rekening gebracht.

Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 30 augustus. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar en telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar.

De contributie bedraagt voor verenigingsjaar 2018/2019:

  • Leden tot en met 15 jaar € 92,50
  • Leden vanaf 16 jaar € 130,00

Elk tweede en volgend lid uit een samenwonend gezin krijgt 25% korting op de contributie, met dien verstande dat een lid van 16 jaar of ouder altijd als eerste lid uit een gezin wordt aangemerkt.

Aanmelden

Ben jij de (oud) muzikant die wij zoeken, neem dan contact op met:

Cecile Habraken of met: Peter ten Brinke
Tel. 040-2222342
Klik om te e-mailen.

Klik om te e-mailen.